Nst. 58p.
Nst. 58t. Nst. 59b. Nst. 62b. Nst. 59c. A

F K M B =  Fack med bevakning.

En järnvägscupe där en Posttjänsteman satt och bevakade posten.

(Klicka på blåmarkerade orter och en bild på stämpeln syns)

Järnvägspost FKMB som har anknytning till SKÅNE.
Järnvägslinje.
Normalstämpel-Nst.
Känd mellan dessa åren.
Övrig info.
62b. *
1951 - 1955.
58t.
1927 - 1946.
?
1921 - 1923.
62b.
1955 - 1973.
59b. *
1971 - 1973.
59b. *
1980 - 1985.
59c. A
1980 - 1985.
62b. *
1934 - 1935.
62b. *
1969 - 1971.
58p.
1920.
59b. *
1968 - 1969.
58p.
1958.
58t.
1928 - 1946.
62b. *
1946 - 1950.
62b. *
1946 - 1950.
59b. *
1939 - 1946.
59b. *
1936 - 1937.
59b. *
1939.
59b. *
1968 - 1972.
59b. *
1972 - 1986.
G58a. A
1958.
Gummi.
59b. *
1972 - 1973.
62b. *
1933 - 1944.
62b. *
1950 - 1968.
58t.
1928 - 1949.
62b. *
1939.
62b. *
1947.
62b. *
1946 - 1951.
62b. *
1947.
Rakstämpel.
1993 - 1996.
Rakstämpel.
1993 - 1996.

Åter till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2022-02-09