J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Vellinge - Trelleborg

1947

Normalstämpel typ.62b

Bilden är från tillverknings dagen 5 Juni 1947

Är utan datum.

Åter till första sidan