J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Alvesta - Malmö

1951 - 1955

Åter till första sidan