J R N V G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Hälsingborg - Hässleholm

1969 - 1971

Åter till första sidan