J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Trälleborg - Malmö

1928 - 1949

Normalstämpel typ. 58t

Åter till första sidan