J  R N V G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Landskrona - Billeberga.

1946 - 1950

Åter till första sidan