J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Vellinge - Malmö

1939 - 1941

Normalstämpel typ.62b

Åter till första sidan