J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Kristianstad - Hästveda

År 1958

Normalstämpel typ.58p

Bild saknas.

Åter till första sidan