J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB  211

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Stockholm - Malmö

1993 - 1996

Åter till första sidan