J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Ängelholm - Veinge

1947

Normalstämpel typ. 62b

Bild saknas.

Åter till första sidan