J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Malmö - Nässjö

1972 - 1986

Åter till första sidan