J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln har använts på järnvägslinjen Dalby - Bjärsjölagård

1921 - 1923

Bild saknas.

Åter till första sidan