J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon.

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Helsingborg - Nässjö

1980 - 1985

Normalstämpel typ.59c. A

Åter till första sidan