J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Karlskrona - Malmö

1968 - 1969

Normalstämpel typ.59b

Bild saknas.

Åter till första sidan