J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Börringe - Östratorp

1927 - 1946

Åter till första sidan