J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Teckomatorp - Malmö

1933 - 1944

Normalstämpel typ.62b

Bild saknas.

Åter till första sidan