J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Trelleborg - Malmö

1950 - 1968

Åter till första sidan