J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Nässjö - Helsingborg

1972 - 1973

Normalstämpel typ.59b

Åter till första sidan