J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen   Lund - Arlöv

1936 - 1941

Normalstämpel typ.59b

Bild saknas.

Åter till första sidan