J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen Landskrona - Kävlinge

1939 - 1946

Åter till första sidan