J Ä R N V Ä G S P O S T

F K M B

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln har använts på järnvägslinjen Hässleholm - Eslöf

1920 - ?

Normalstämpel typ.58p

Bild saknas.

Åter till första sidan