J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB  212

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Malmö - Stockholm

1993 - 1996

Åter till första sidan