J Ä R N V Ä G S P O S T

FKMB

FKMB = fack med bevakning av postiljon

Poststämpeln nedan har använts på järnvägslinjen  Nässjö - Malmö

År 1958

Normalstämpel typ.58a A. Gummi stämpel

FKMB Malmö - Nässjö

FKMB Nässjö - Malmö

Åter till första sidan