S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Poststämplar    Vykort      Brev  

R A M L Ö S A   B R U N N   1875. 01. 01 - 1918. 02. 06

R A M L Ö S B R U N N        1918 .07 .01 - 1931. 12. 23

R A M L Ö S A   B R U N N   1933. 01. 11 - 1973. 06. 16

R A M L Ö S A B R U N N     1964. 09. 22 - 1974. 06. 16

 

Se även på  PXP    R A M L Ö S A B R U N N   1972. 01. 31 - 1973. 06 . 05

Poststationen har stavats på flera olika sätt enligt ovan.

Och varit igång i olika tidsperioder.

Under dom tidsperioder som Ramlösa Brunn var stängt,

så var det intill liggande poststationen Ramlösa som tog hand om posten.

Förste man som ansvarade för posten var stationsbokhållaren Magnus Svensson från 1875.

Se mer info om personal under Personalkorten.

Ramlösa Brunn utväxlade post med järnvägens PKXP 31 och 32 linjerna.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

Webbsidan uppdaterad: 2024-01-16