R A M L Ö S A   B R U N N    P O S T S T Ä M P L A R

Nst 16 Typ1 Nst 16 Typ2

Typ.1                           Typ. 2

Normalstämpel 16.


Normalstämpel 14.


Normalstämpel 58n.

OBS datumen är upp och ner = Variant


Normalstämpel 59b.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan