S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

PXP    R A M L Ö S A B R U N N

1972. 01. 31 - 1973. 06 . 05

Poststämpeln PXP Ramlösabrunn är igentligen en felgraverad poststämpel.

När Poststationen Ramlösabrunn skulle beställa en ny normalstämpel 60c. med littera C.

Så blev något fel vid beställningen.

Postens verkstäder graverade då denna lite felaktiga benämningen PXP Ramlösabrunn.

Stämpeln var i bruk mellan 19-01-1972 - 05-06-1972.

En ny normalstämpel 60c. C tillverkades för Ramlösabrunn den 29-01-1972.

Man använde dock den felgraverade i mycket sparsam omfattning.

Stämpelavtryck är lite ovanliga.

 

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan