R A M L Ö S A ...B R U N N ...B R E V.

Postanvisning med nst. 16


Frankokuvert med normalstämpel 14


Firmabrev med Nst.58n.

Åter till första sidan.