K A T T A R P   P O S T S T Ä M P L A R

 

På webbsidorna här under ser du Kattarps olika poststämplar.

Normalstämpel 16.    Normalstämpel 14.    Normalstämpel 33.    Normalstämpel 59b.    Normalstämpel 60c.A.

Lantbrevbärar stämplar.   PA-Postanstaltens stämpel.

Poststämpel Nst.14 som användes på järnvägssträckan HÖGANÄS - KATTARP under 1888-1900.

Ankomstämpeln LUND är Nst. 39a1. TUR 5 27.10.1899

Tillbaka

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan