K A T T A R P   P O S T S T Ä M P L A R

 

Kattarps första poststämpel Nst. 16

Poststämpeln är svårl att få tag i, pris för stämplar i denna kvaliten ca. 900:- eller mer.

Tillbaka

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan