K A T T A R P   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel typ 33 några olika valörer.

Nst. 33 på Oscar är inte så vanlig. Man använde parallet även Nst.14

Tillbaka

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan