K A T T A R P   P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpel 14 på Oscar boktryck och koppartryck.

Tillbaka

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan