S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L S T A D

1875. 01. 01 - 1970. 04. 30

Poststämplar  - Brev  -  Tidtabeller Personalkort

Poststationen var belägen i järnvägstationen på bilden.

Stationen

När järnvägen byggdes fans en lantpoststation i Alstad.

Denna hade öppnats vid 1875 års ingång i anslutning till att kronobrevbäringsreformen genomfördes i en del av Malmöhus län.

Järnvägsföreståndaren Nils August Mattsson hade hand om posten. 300 kronor var hans årsarvode 1875.

Personal info 1

Se även på Poststationens personlkort här.

L A N T B R E V B Ä R I N G.

Lantbrevbäringen startade 1879 med en linje mellan Oxie - Lilla Månstorp - Alstad, 2 turer per vecka. Drogs in under 1888.

En annan Lantbrevbärar linje startade 1901 mellan Alstad - Gillesgrufvan - Klörup - Alstad. 3 gånger i veckan.

Nästa Lantbrevbärar linje startade 1909 mellan Alstad - Ugglarp - Alstad. 3 gånger i veckan.

Se fler tidtabeller här.

Webbsidan uppdaterad: 2024 - 01 - 15

Skånes Postanstalter

Till första sidan