S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

P O S T S T Ä M P L A R

Nst 16 typ1 Nst 16 typ2

Typ. 1 Normalstämpel 16 Typ. 2

______________________

Nst 14

Normalstämpel 14

______________________

Nst 58

Normalstämpel 58p.

_____________________

Nst 59b

Normalstämpel 59b.

_____________________

PA

Postanstalten 1070 A

_____________________________-

LBB kvadrat

Lantbrevbärarstämpel

Kvadrat lbb. 2

____________________________

A L S T A D     S T Ä M P E L T Y P E R

Stämpel förteckning över Alstads Poststämplar.

________________________________________________________

A L S T A D     R E K E T I K E T T E R

Typ. 2,2
Typ. 3,1
Typ. 5,1

Åter till första sida

Webbsidan uppdaterad 2023-01-15