S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

A L S T A D    1875. 01. 01 - 1970. 04. 30

T I D T A B E L L E R

Här kan man se vilka orter som Gångposten och Kärrposten passerade.

Gångpost linjen Alstad - Trelleborg startade den 1 Januari 1875. Drogs in under 1877.

Titab infoTidtab 1

( Bilden ovan ger förklaring på vad tidtabellens kolumner står för.)


Gångpost linjen Alstad - Oxie startade den 1 Januari 1877.

Tidtab 3

Kärrpost linjen Alstad - Marsvinsholm startade den 1 Januari 1875. Drogs in under 1876 på hösten.

Tidtab 2

Kärrpost linjen Anderslöf - Alstad startade den 1 Januari 1878.

Tidtab 4

Här kan man se hur Alstad utväxlade sin post år 1875.

Cirk 2

Åter till första sidan