S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R

Ass Brev med värdestämpel.

( Håll muspekaren över bilden och baksidan syns)

__________________________________________________

Brev 1

Brefkort med normalstämpel 16 typ. 1

_________________________________________________

Brev 2

Brev med normalstämpel 16 typ. 2

________________________________________________

Brev 3

Rekbrev med normalstämpel 58p.

Åter till första sidan