S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   H Å S L Ö F....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Poststämplar   -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

En Poststation som var i bruk bara 4 år.

Länsmannen Sven August Hultberg blev den förste föreståndaren. ( 1875 - 1877)

Den 13 Januari 1877 tog Organisten Johan Fredrik Malmgren över post göromålen. (1877 - 1879)

Södra Håslöf hade postutväxling med Fosie.

Här syns Postinfo om HÅSLÖF.

Här syns Postinfo på HÅSLÖV.

År 1875 fanns denna gångpostlinjen enligt tidtabellen.

Linjen drogs in 1879 och övergick till att bli lantbrevbäring.


Hvellinge - Södra Håslöf var en annan gångpostlinje som fanns till 1875.


Här har postorten Hvellinge namnändrats till Skytts Hvellinge och en ny tidtabell kom till.