S Ö D R A   H Å S L Ö F   P O S T S T Ä M P L A R

Södra Håslöf har bara använt en poststämpel.

Normalstämpel typ. 16

Svåra ortstämpel att få tag på.

Åter till första sidan.