S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Å S L Ö V ....1927. 12. 02 - 1972. 04. 29

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalet - Till första sidan.

 

Se även på HÅSLÖF

Här syns Södra Håslöf

Nu har stavningen ändrats på Håslöv med V på slutet.

En av postföreståndarna var Johan Ludvig Norrman ( 1920 - 1928 )

Gatubild från Håslöf ca. 1910 talet