S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Å S L Ö F.... 1886. 04. 28 - 1927. 11. 27

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalet - Till första sidan.

 

Se även på HÅSLÖV.

Här kan man se lite om Södra Håslöf

Håslöf har här stavningen med F på slutet. Denna stavningen varade ända fram till 1927.

Därefter stavades Håslöv med V på slutet.

Stationsföreståndare var Sven Karlsson från 1886 - 1919

År 1881 fanns denna lantbrevbäringslinje som berörde Håslöf.