S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Y C K Å K E R .. 1887. 08. 01 - 1898. 05. 31

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

En Poststation inrättades i Järnvägsstationen Lyckåker augusti 1887.

Föreståndare blev Johannes Bengtsson .

Den 1 Juli 1897 blev Carl Johan Fredrik Stuhr ny förståndare.

Sockerfabriksaktiebolaget Union ville få Lyckåker ändrat Till Hasslarp.

Och så blev det den 1 Juni 1898 att Lyckåker ändrade namn till Hasslarp.

Lyckåkers Järnvägsstation. Denna byggnaden blev senare en banvktsstuga.

En annons från Norra Skånes tidningar 21 mars 1896.