S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

L Y C K Å K E R

1887. 08. 01 - 1898. 05. 31

Poststämplar   Reketikett     Brev    Vykort  Lyckåker Dvs.

En Poststation inrättades i Järnvägsstationen Lyckåker augusti 1887.

Föreståndare blev Johannes Bengtsson .

Den 1 Juli 1897 blev Carl Johan Fredrik Stuhr ny förståndare.

Sockerfabriksaktiebolaget Union ville få Lyckåker ändrat Till Hasslarp.

Och så blev det den 1 Juni 1898 att Lyckåker ändrade namn till Hasslarp.

 

Lyckåkers Järnvägsstation. Denna byggnaden blev senare en banvktsstuga.

En annons från Norra Skånes tidningar 21 mars 1896.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan