L Y C K Å K E R   V Y K O R T

Vykortet är från ca. 1920 talet

Åter till förstasidan.