L Y C K Å K E R   P O S T S T Ä M P L A R

.

Normalstämpel 14.

Här har postmästaren lyckats vända datumen upp och ner.

Åter till förstasidan.