S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A S S L A R P... 1898. 06. 01 - 2002. 04. 11

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Postföreståndare var Carl Johan Fredrik Nielsen-Sturh när postnamnet Hasslarp kom till.

Lyckåker var ju postotsnamnet innan Hasslarp.

Hasslarps Järnvägsstation där posten hade sitt kontor.