S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H A S S L A R P

1898. 06. 01 - 2002. 04. 11

Poststämplar/ Reketikett    Brev    Vykort

 

Postföreståndare var Carl Johan Fredrik Nielsen-Sturh när postnamnet Hasslarp kom till.

Lyckåker    var ju postotsnamnet innan Hasslarp.

Hasslarps Järnvägsstation där posten hade sitt kontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

  Till första sidan.