S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R A U S

1867 - 04 - 01 - 1966 - 05 - 21

Poststämplar    Vykort    Brev   Personalkort   Reketiket    

 

Enligt postens cirkulär öppnades Raus 1 april 1867,

men tydligen fick man inga egna poststämplar förren 1870.

( Ev. kan en stålstämpel Nst.11 ha använts, men  det finns ingen information som styrker detta)

Eller så blev all post stämplad på Pkxp 10 och Pkxp 11 som Raus hade postutväxling med.

Även postutväxling med Eslöf förekom.

Järnvägens stationsföreståndare August Norrman var ansvarig för postgöromålen från 1867.

Men redan samma år tog Jöns Jönsson Rydberg över som Postmästare.

Rydberg blev inte långvarig, utan nästa som tog över var Nils Wilhelm Wickström.

PM 2

 

PM 1

Minst 8 olika föreståndare har tjänstgjort i Raus. Se på Personalkorten.

Ovan en notis om hur Raus hade sin postutväxling.

Här en tidtabel på en gångpostlinje mellan Raus och Ekeby.

Även en gångpostlinje mellan Raus och Görarp år 1874 fanns det.

2 gånger i veckan gick Per Nilsson i Görarp turen.

Raus - Attarp var en annan gångpostlinje år 1882.

En lantbrevbäringslinje Raus - Södregård fanns det år 1912

Webbsidan uppdaterad 2021-08-22

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan