R A U S   P O S T S T Ä M P L A R

Frim 1 Frim 2 Frim 3

Normalstämpel 10

 

Frim 6 Frim 7

Normalstämpel 14


Nst 58

Normalstämpel 58q.

______________________

Frim 8

Normalstämpel 59b

Stempellistan

Raus har använt Poststämplar enligt förteckningen ovan.

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan