R A U S   B R E V F Ö R S Ä N D E L S E R

 

Tjänstebrefkort med stämpel R - Rek, användes innan Raus fick Reketiketter som kom efter 1894

Sverige R stämpeln var i bruk mellan 1882-1894


Brev 3

 

Postanvisning med normalstämpel 10


Brevkort1

 

Brev 5

 

Brev 7

 

Brev 8

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan