R A M L Ö S A   P O S T S T Ä M P L A R

( Se även på Ramlösa Brunn )

( Se även PXP Ramlösabrunn )

Frim nst 10-2

Normalstämpel 10.

Mycket sällsynt stämpel.


Normalstämpel 33

Nst. 33

Mot slutet av periodenn då stämpeln var i bruk syns dom vågrätta linjerna dåligt.

________________________

Nst 59b

Nst. 59b.

Utan artal

Variant: Årtalssiffran (47) saknas

__________

Nst. 59c A.

_____________________

(Är första avtrycket vid tillverkningen är utan datum)

PA

Postanstaltens stämpel PA 1014 J

PA 2

__________________________

Förteckning på Ramlösas Poststämplar

Stempelistan

Webbsidan uppdaterad 2024-01-05

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan