S K Å N E S    M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A  V R A M

1903 - 05 - 01  -  1946 - 06 - 30

Poststämplar     Postalt cirkulär    Tidtabeller

 

Personal info 1

J.Y. Nihlen blev den förste Postföreståndaren och fick en årslön på 200:-kr.

Vilket framgår på Personalkorteten som syns här.

Nedan info om Östra Vram skrivet av Erik Lindgren.

Lindgrens info 1
Lindgren del2

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

style="background-attachment: fixed;background-size: cover;"