S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A  V R A M

Tidtabell på en gångpost linje från 1875

Mellan Wä - Lyngsjö

Där Östra Vram ingår.

Tidtabel 1875

___________________________________________________________

Tidtabell på en gångpost linje från 1879

Mellan Tings Nöbbelöf - Esphult

Där Östra Vram ingår.

Tidtabell 1879

________________________________________________________

Tidtabell på en gångpost linje från 1898

Mellan Tollarp - Tings Nöbbelöf

Där Östra Vram ingår.

Tidtabell 1898

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan

style="background-attachment: fixed;background-size: cover;"