S K Å N E S   M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

Ö S T R A  V R A M

P O S T S T Ä M P L A R.

Nst 33

Normalstämpel typ. 33

Nst 59b

Normalstämpel typ. 59b

PA

Normalstämpel typ. 62

Stempellistan

Östra Vram har bara använt 3 olika poststämplar enligt listan ovan.

___________________________________________

Rekbrev skickat av förste Poststations föreståndaren J.V.Nihlen

Sätt muspekaren över bilden och Nihlens cigil syns på baksidan

Cigillet

Tillbaka till Skånes Postanstalter

Till första sidan